www.miniopterus.sk   

Našlo sa mláďa netopiera


Dátum: 10. 7. 2008
text Roman Lehotský

S informáciou o náleze netopiera v byte, sa na Netopieriu záchranku obrátili obyvatelia domu zo sídliska v bratislavskej Dúbravke. Po našom príchode sme zistili, že ide o mláďa večernice. Preto sme hľadali miesto, odkiaľ sa mohol netopier dostať do bytu. Vletový otvor, z ktorého bolo počuť sociálne hlasy netopierov, sme našli tesne pod strechou zatepleného domu. Mláďa sme následne zo strechy domu priložili k tomuto otvoru a ono samo vliezlo dovnútra. Pri večernom vyletovaní sme pomocou bat-detektora zistili, že ide o netopiere druhu večernica Leachova Pipistrellus pygmaeus.

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

Panelák na sídlisku v Dúbravke

Rohový vletový otvor

Mláďa večenice Leachovej Pipistrellus pygmaeus

Logo Miniopterus