www.miniopterus.sk   

Ochrana netopierov pri zatepľovaní paneláku


Dátum: 12. 7. 2008
text Roman Lehotský

Počas zatepľovania jedného panelového domu na sídlisku Dlhé Diely v Bratislave, sme boli oslovení s požiadavkou overenia prípadného výskytu netopierov. Počas dvoch podvečerných kontrol sme žiadne netopiere vyletovať z domu nevideli. Pri tretej kontrole sme zaznamenali aktivitu netopierov, ale nebolo zrejmé či vyletovali z domu alebo ponad dom iba prelietali. V rámci označovania miest s výskytom dážďovníka tmavého (Apus apus) v dome členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti boli označené aj miesta, kde bol nájdený v špárach medzi panelmi netopierí trus. Na týchto miestach sa hneď po prilepení polystyrénu vyrezali otvory. Otvory sa nejaký čas kontrolovali, či sa na bielom polystyréne neobjaví čerstvý netopierí trus. Trus sa neobjavil a nebolo zistené ani vyletovanie netopierov z domu. Po niekoľkých týždňoch boli otvory uzavreté a dom kompletne zateplený. Veľkou výhodou pri kontrole štrbín bola možnosť použitia montážnych lávok. Treba oceniť aj veľkú ústretovosť predsedu združenia vlastníkov bytov tohto domu počas jeho zatepľovania.

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Zatepľovaný panelový dom na Dlhých Dieloch

Otvory ponechané na sledovanie prípadných netopierov

Vizuálna kontrola otvorov

Pohľad do otvoru so zvyškami starého netopierieho trusu

Ďalší obyvatelia panelového domu

Kontrola hniezda dažďovníka obyčajného (Apus apus)

Vletový otvor s trusom dažďovníka

Logo Miniopterus