www.miniopterus.sk   

Invázia netopierov v Modre


Dátum: 26. 7. 2008
text Roman Lehotský

Telefonicky bola kontaktovaná Netopieria záchranka s prosbou o pomoc pri riešení netopierov v byte na sídlisku v Modre. Išlo o tzv. inváziu netopierov. Netopiere vleteli do jednej izby a ukrývali sa prevažne v garniži. Išlo o 19 jedincov večernice malej Pipistrellus pipistrellus. Netopiere sme postupne odchytili a vložili do kartónovej škatule. Aby sa netopiere zbytočne nemuseli prevážať, majitelia bytu ich ešte v ten deň večer sami vypustili na slobodu.

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

Panelové domy na sídlisku v Modre

Odchyt netopierov

Netopiere sa schovávali v garniži

Odchytené večernice malé Pipistrellus pipistrellus

Logo Miniopterus