www.miniopterus.sk   

Európska noc netopierov - 12. ročník


Dátum: 6. 9. 2008
text Blanka Lehotská

V spolupráci so Zoologickou záhradou Bratislava sme aj tento rok zorganizovali podujatie s názvom Európska noc netopierov. Prednáška pre dospelých bola tentoraz zameraná na echolokáciu netopierov. Prítomní sa tak dozvedeli nielen o živote netopierov, ich úkrytoch, metódach výskumu, či možnostiach ochrany, ale mali možnosť sa podrobnejšie oboznámiť aj s problematikou určovania netopierov na základe ich echolokačných signálov a spracovaním týchto signálov prostredníctvom špeciálneho softvéru. Predstavili sme im aj projekt Netopieria záchranka a nechýbalo ani stretnutie so živým netopierom. Mali možnosť vidieť ako sa netopier kŕmi v zajatí a ako je po úspešnej rehabilitácii vypustený do voľnej prírody. Napriek tomu, že večerný program začínal o 19.30 h, do ZOO sa prišli pozrieť nielen dospelí, ale tretinu účastníkov tvorili deti a mládež. Celkove sa prednášky zúčastnilo 52 účastníkov.

Pozvánka (vo formáte pdf)

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Príprava účastníckych odznakov

Prednáška B. Lehotskej

Prednáška R. Lehotského

Ukážka napájania netopiera L. Hanákovou

Na podujatí bolo tento rok aj veľa detí

Kŕmenie netopiera múčnymi červami

Logo Miniopterus