www.miniopterus.sk   

Netopier pred hotelom


Dátum: 19. 9. 2008
text Roman Lehotský

Na e-mailovú adresu Netopierej záchranky zachranka@miniopterus.sk prišla správa o náleze netopiera pri vchodových dverách do hotela Incheba. Hneď druhý deň ráno sme opísané miesto navštívili a po upresnení miesta informátorom hotela netopiera našli a odchytili. Bola to samička druhu večernica parková (Pipistrellus nathusii). Išlo o tohtoročného ešte neskúseného jedinca, ktorého pravdepodobne zaskočilo rýchle ochladenie. Aktívneho netopiera sme ešte v ten deň večer vypustili.

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

Večernica parková (Pipistrellus nathusii)

Logo Miniopterus