www.miniopterus.sk   

Ďalší nález večernice Saviho


Dátum: 2. 12. 2008
text Blanka Lehotská

Na Netopieriu záchranku zavolali z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, že našli netopiera. Netopier sa ukrýval v štrbine medzi oknom a okenným rámom a pri otváraní okna si ho všimli a zavolali nám. Išlo o večernicu Saviho (Hypsugo savii). Prvýkrát bol tento druh na Slovensku zistený v roku 2005, práve vďaka nálezu v jednej administratívnej budove v Bratislave. Odvtedy nálezov večernice Saviho postupne pribúda z dôvodu rozširovania jeho areálu výskytu smerom na sever.

Výber fotografií:
foto Blanka Lehotská, Roman Lehotský

Budova Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Večernica Saviho (Hypsugo savii)

Logo Miniopterus