www.miniopterus.sk   

Európska noc netopierov


Dátum: 18. 9. 2010
text Roman Lehotský

Už tradične na jeseň organizuje naša ZO SZOPK Miniopterus v spolupráci so Zoologickou záhradou Bratislava Európsku noc netopierov. V tomto roku bolo podujatie určené dospelým. Tematicky sme 14. ročník Európskej noci netopierov v Bratislave zamerali na Netopiere v panelových domoch. Návštevníci sa mohli dozvedieť všeobecne o netopieroch, o ich dennom a ročnom životnom cykle, zimoviskách a letných úkrytoch. Ďalej to bol prehľad našich druhov, informácie o výskyte netopierov v panelových domoch, o možnostiach riešenia problémov s netopiermi v panelových domoch, o medzinárodnom projekte Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku Netopiere v budovách – problémy a riešenia a o projekte našej ZO SZOPK Miniopterus Netopieria záchranka. Na záver prednášky to bol ešte prehľad druhov netopierov žijúcich na území Bratislavy. Tradične nechýbalo ani stretnutie so živým netopierom. Na Európsku noc netopierov v Bratislave, napriek veľmi chladnému počasiu, prišlo (doplníme) účastníkov. Európska noc netopierov sa v roku 2010 uskutočnila aj v Trenčianskych Bohuslaviciach, Martine, Žiline a v Jasove.

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Rozdávanie účastníckych odznakov

 

Účastnícky odznak

 

Prednáška B. Lehotskej

 

Prednáška R. Lehotského

 

Ukážka používania prepravky na krátkodobú rehabilitáciu netopierov

 

Ukážka živého netopiera zaujala najmä tých najmladších

 

Večernica Leachova (Pipistrellus pygmaeus)

Logo Miniopterus