www.miniopterus.sk   

POZVÁNKA


ZO SZOPK MINIOPTERUS a ZOO Bratislava

vás pozývajú na podujatie

„Európska noc netopierov“

22. septembra 2012 (sobota) o 20.00 h
v Zoologickej záhrade v Bratislave

Európsku noc netopierov vyhlasuje sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) so sídlom v Bone. Cieľom podujatia je propagácia ochrany netopierov u širokej verejnosti.

Tohtoročná "Európska noc netopierov" v bratislavskej ZOO bude pozostávať z nasledovných častí:

  • všeobecne o netopieroch,
  • syndróm bieleho nosa - ohrozuje toto ochorenie naše netopiere?,
  • nové prípady záchrany netopierov riešené v rámci projektu "Netopieria záchranka",
  • večernica Saviho - "netopier z pohára", aktuálne poznatky o rozšírení tohto nového druhu v Bratislave,
  • odpovieme vám na vaše "netopierie" otázky,
  • na záver uvidíte aj živého netopiera.

Upozornenie: Na podujatie odporúčame priniesť si vlastnú baterku. Súčasťou podujatia nie je prehliadka ZOO. Vstup je možný len o 20.00 h a je bezplatný.

Plagát (vo formáte pdf)

Predchádzajúce ročníky Európskej noci netopierov

Logo Miniopterus