www.miniopterus.sk   

Medzinárodná noc netopierov


Dátum: 19. 9. 2014
Autor textu: Roman Lehotský

K našim každoročným podujatiam patrí aj Medzinárodná noc netopierov, ktorej cieľom je propagácia ochrany netopierov. K tradičnému spoluorganizátorovi Zoologickej záhrade Bratislava pribudol aj Spolok pre montánny výskum, nakoľko sme tento rok stanovili tému „Netopiere v opustených banských dielach“. Návštevníci sa dozvedeli všeobecné informácie o netopieroch, ich životnom cykle, metódach výskumu, monitoringu a ochrane netopierov. Dôraz sme kládli predovšetkým na netopiere vyskytujúce sa v opustených banských dielach. Potom boli prezentované najnovšie prípady projektu Netopieria záchranka. Nasledovalo množstvo zvedavých otázok, na ktoré sme odpovedali. Na záver si mohli návštevníci pozrieť dva druhy netopierov. Aj keď bolo podujatie plánované predovšetkým pre dospelých, prišlo pomerne veľa detí. Celkovo sa Medzinárodnej noci netopierov zúčastnilo 110 účastníkov. Súčasťou bola aj výstava fotografii opustených banských diel, niektoré aj v 3D.

Autori fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Účastníci Medzinárodnej noci netopierov

 

Prednáška B. Lehotskej o netopieroch banských diel

 

Nové prípady Netopierej záchranky predstavil R. Lehotský

 

Aj tento rok sa podujatia zúčastnilo veľa detí

 

O živých netopierov je vždy najväčší záujem

 

Diskusia pokračovala aj po ukončení podujatia

Logo Miniopterus