www.miniopterus.sk   

Realizované aktivity:

 • akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave (1993-2008),
 • monitoring a ochrana netopierov v Malých Karpatoch (1993-2008),
 • mapovanie výskytu netopierov v rámci Tábora ochrancov prírody v Kvačanoch (1995),
 • monitoring netopierov v CHKO Strážovské vrchy (1995-1997, 2007),
 • monitoring netopierov vo verejnosti sprístupnenej jaskyni Driny (1995-2008),
 • odchyt "zatúlaných" netopierov na území Bratislavy a ich následné vypúšťanie do voľnej prírody (1995-2008),
 • mapovanie výskytu netopierov na území bývalého okresu Trenčín (1996-1997),
 • monitoring a ochrana netopierov v CHKO Ponitrie a okolí (1996-2001, 2006),
 • monitoring netopierov v pohorí Burda (1996-2008),
 • mapovanie výskytu netopierov na území Podunajskej nížiny (1999-2007),
 • monitoring netopierov na lokalitách zaradených do ČMS Biota (2001-2008),
 • mapovanie výskytu netopierov v rámci Tábora ochrancov prírody v Čiernej Lehote (2001),
 • vydanie publikácie "Čo viete o netopieroch?" (1999),
 • vydanie publikácie "Žaby - naše druhy, ich ohrozenie a možnosti ochrany, 15 rokov akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave" (2000),
 • publikovanie výsledkov činností v periodikách: Vespertilio (1997-2002), Rosalia (1998, 1999), Chránené územia Slovenska (1996, 1998, 2000), Interné informácie bratislavských ochranárov (1993-2000) a zborníkoch z konferencií Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku (1995, 1998), Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (1998, 2000) a ďalšie,
 • organizovanie letných pobytových a víkendových táborov pre deti a mládež (1993-2001),
 • vedenie prírodovedných krúžkov a Prírodovedného klubu pre deti a mládež (1993-2002),
 • vydávanie Spravodaja Prírodovedného klubu (2001-2002).

Logo Miniopterus