www.miniopterus.sk   

ZOO na oblohe

text Roman Lehotský


Rok 2009 je vyhlásený za Medzinárodný rok astronómie. Podnetom na vyhlásenie je prvé pozorovanie vesmíru ďalekohľadom, ktoré uskutočnil Galileo Galilei práve pred 400 rokmi. Cieľom Medzinárodného roka astronómie je priblížiť ľuďom na celom svete vesmír prostredníctvom pozorovaní dennej a nočnej oblohy, aby si široká verejnosť uvedomila, že sme jeho súčasťou a aké výdobytky astronómia ľudstvu prináša. V každej krajine sú vytvorené koordinačné centrá (národné uzly), ktoré budú v úzkej spolupráci s profesionálnymi, ale aj amatérskymi astronómami popularizovať astronómiu prostredníctvom médií a rôznych podujatí.


Aj naša organizácia ZO SZOPK Miniopterus na Medzinárodný rok astronómie pripravuje v spolupráci so Zoologickou záhradou Bratislava podujatie ZOO na oblohe. Jeho cieľom bude predovšetkým pozorovanie Slnka a nočnej oblohy (zvieracie súhvezdia a rôzne vesmírne objekty). Doplnené bude o nenáročné sprievodné aktivity. Podujatie plánujeme zrealizovať na jeseň 2009.

 

Hlavná stránka Medzinárodného roku astronómie

Národný uzol Slovensko


Logo Miniopterus