www.miniopterus.sk   

Krúžok ochrancov prírody

Školský rok: 1993/1994
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Viliam Bokol, Hana Klasová, Petra Krajčíková, Barbora Lauková, Peter Lenčo, Ivana Lenčová, Naďa Lenčová, Petra Melkusová, Róbert Murár, Ondrej Pok, Juraj Praženka, Eva Szalaiová, Miroslav Škraban, Peter Varga,
Štefan Varga, Miroslav Zbíral, Michal Zwiewka

 

Geologický krúžok

Školský rok: 1993/1994
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Katarína Adameková, Matej Filipek, Peter Kabát, Dávid Karásek, Mário König, Marianna Kreutzová, Tomáš Lučenič, Miroslava Luknárová,
Eugénia Ondrášeková, Lucia Pappová, Peter Ružička, Igor Sekáč,
Ivan Stankoci, Richard Stranovský

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Zber minerálov v starom stupavskom kameňolome - 9. 10. 1993

 
Zber kryštálov kremeňa
Zber kalcitových klencov zo sute

 

Realizácia projektu "Modré z neba" - 8. 10. 1993

 
V laboratóriu
Realizácia úvodných pokusov

 

Inštalácia zariadenia na meranie zrážok v Dúbravke - 10. 10. 1993

Pri meteorologickej terénnej stanici

 

Zber minerálov na lokalite Harmónia - Dolinkový vrch - 23. 10. 1993

 
Účastníci akcie
Vytĺkanie granátov - grosulárov

 

Meranie pH vody Dunaja a prechod Devínskych Karpát - 7. 11. 1993

 
Na brehu Dunaja
 
Zisťovanie kvality vody pomocou pH papierikov
Opekanie na ohni

 

Pozorovanie zimujúcich netopierov v Borinskom krase - 18. 12. 1993

 
Časť účastníkov akcie
 
Večernica pozdná (Eptesicus serotinus)
a večernica malá (Pipistrellus pipistrellus)

 

Vianočné posedenie - 23. 12. 1993

 
Vyhodnocovanie súťaží
 
Posedenie pri gitare
Súťaž o najlepšiu vianočnú sladkosť

 

Exkurzia do Štokeravskej vápenky - 22. 1. 1994

 
Zber kalcitov
V kameňolome

 

Prieskum Medzivrstvovej jaskyne - 13. 2. 1994

 
Účastníci akcie
V jaskyni

 

Zber skamenelín na lokalite Rohožník - 16. 4. 1994

 
 
Zber treťohorných skamenelín
 
Rosnička zelená (Hyla arborea)
 
Účastníci akcie

 

Exkurzia na Devínsku Kobylu - 28. 5. 1994

 
Pod totemom na Bielych skalách
 
Prechod cez kremencové bralo
 
Okáň hruškový (Saturnia pyri)
 
Na kofole

 

Lezenie na cvičnej skale v Štokeravskej vápenke - 31. 5. 1994

 
Cvičná skala
 
Zlaňovanie

Logo Miniopterus