www.miniopterus.sk   

Krúžok ochrancov prírody

Školský rok: 1997/1998
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Roman Antoška, Barbora Belešová, Martin Hanzal,
Matej Horváth, Marián Chmelík, Evgenij Ilinskij, Peter Kuruc, Peter Lenčo,
Juraj Praženka, Matúš Rosina, Jakub Zmajkovič

 

Geologický krúžok

Školský rok: 1997/1998
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Ján Budaj, Barbora Farárová, Michal Homola, Tomáš Horňák,
Juraj Kandl, Jakub Kollár, Peter Kršák, Michal Kundrata, Roman Kupka,
Vladimír Nemček, Martin Peleš, Juraj Sikora, Miroslav Škraban, Peter Švec,
Martin Toldy, Marián Uríček

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Pozorovanie sladkovodných mäkkýšov a zber ich schránok
pri rieke Morave - 3. 10. 1997

 
 
Účastníci akcie
 
Na brehu Moravy
 
Šidlo (Aeshna sp.)

 

Exkurzia do národnej prírodnej rezervácie Pohanská - 25. 10. 1997

 
Účastníci akcie na zrúcanine Plaveckého hradu
 
Podmalokarpatská zníženina

 

Vianoce v prírode - 20. 12. 1997

 
 
Účastníci akcie
 
Ozdobovanie živého stromčeka
 
Príprava dreva na oheň

 

Expedícia do opustených štôlní v oblasti Modry-Harmónie - 24. 1. 1998

Účastníci akcie

 

Stavba zábran pre žaby na Železnej studienke - 21. a 28. 3. 1998

 
Výroba drevených kolíkov
 
Stavba zábran

 

Zber minerálov v bývalej Štokeravskej vápenke - 19. 4. 1998

Zber kalcitov
Prvosienka jarná (Primula veris)
Na paleontologickej lokalite "Bonanza"
Príprava ohniska

 

Nácvik zlaňovania v bývalej Štokeravskej vápenke - 22. 5. 1998

 
Kontrola istiacich bodov
 
Zlaňovanie

Logo Miniopterus