www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny - 10. ročník

Školský rok: 2004/2005

Zhodnotenie priebehu:

V školskom roku 2004/2005 sa uskutočnil jubilejný, už 10. ročník súťaže Liečivé rastliny.

Súťaž prebehla v troch kolách: 1. korešpondenčné kolo bolo zamerané predovšetkým na zvládnutie teoretických poznatkov súťažiacimi, 2. korešpondenčné kolo bolo vo výraznejšej miere doplnené o praktické úlohy (vyhotovenie herbárových položiek, vlastné pozorovanie a pod.) a celoštátne kolo. Súťažiaci súťažili v dvoch kategóriách M – mladší (žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy a sekundy OGY) a S – starší (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OGY). 10. ročníka súťaže Liečivé rastliny sa zúčastnilo 190 žiakov z 41 základných škôl a 6 osemročných gymnázií.

Riešenia úloh 1. kola nám poslalo spolu 190 žiakov zo 41 základných škôl a 6 osemročných gymnázií. Nižší počet súťažiacich oproti minulému ročníku súťaže sme očakávali. Veľké prekvapenie nás ale čakalo pri zostavení mapky s vyznačením škôl, ktoré sa zapojili do našej súťaže. Takmer všetky sú zo západného Slovenska. Nosnú časť propagácie súťaže sme robili elektronicky, a to rovnako pre celé Slovensko. Predpokladáme, že dôvodom môžu byť rozdielne možnosti prístupu žiakov, príp. aj pedagógov základných škôl k internetu, či nezvládnutie práce s dnes už štandardne používaným formátom PDF. Je to pre nás nová skúsenosť, ktorá pre nás znamená v budúcm ročníku súťaže zintenzívniť propagáciu súťaže predovšetkým na strednom a východnom Slovensku.

Účasť základných škôl a osemročných gymnázií v 10. ročníku súťaže Liečivé rastliny

Vzhľadom na nižší počet súťažiacich odborná komisia upravila podmienky na postup do druhého kola súťaže. Celkove bolo v 1. kole možné v kategórii M získať 104 bodov a v kategórii S 168 bodov. Postupujú tí súťažiaci, ktorí správne vyriešili aspoň polovicu otázok.

Každý, kto sa do súťaže zapojil, dostal spolu s výsledkami, ktoré boli distribuované na diskete spolu s úlohami 2. kola, malú pozornosť – vrecúško s ovocným čajom od nášho sponzora Tchibo Slovensko.

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 25. – 27. 6. 2005 v zariadení Školy v prírode 1. máj v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho 32 súťažiacich, 15 členov pedagogického sprievodu a 7 členov odbornej komisie, spolu 54 účastníkov.

Súťaž bola rozdelená na 4 časti: test, poznávanie živých rastlín a čiastočne herbárových položiek, určovanie čajov a priraďovanie k nim správnych sušených drog a aranžovanie. Na aranžovanie používali sušené farbené a nefarbené rastliny. Počas súťaže absolvovali účastníci odbornú vychádzku do Expozície tatranskej prírody a Múzea TANAP-u. Nechýbalo ani posedenie pri táboráku a gitare spojené s opekaním. V posledný súťažný deň sme v priestoroch zasadačky Štátnych lesov TANAP-u slávnostne vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a aj vďaka viacerým sponzorom ocenili najlepších súťažiacich a pedagógov, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Realizáciu celoštátneho kola finančne podporilo Ministerstvo školstva SR. Sponzorské ceny poskytli: Tchibo Slovensko, Bavex, S&D Pharma, Kvetinárstvo Slnečnica a Calendula.

Logo Miniopterus