www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny - 9. ročník

Školský rok: 2003/2004

Výber fotografií z celoštátneho kola:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Rekreačné zariadenie Bystrička na úpätí vrchu Šíp
  
Lanový most spájajúci brehy Oravy
  
Príchod účastníkov celoštátneho kola
  
Odvoz batožiny lanovkou
  
Otvorenie celoštátneho kola
  
Účastníci celoštátneho kola
  
Riešenie testov
  
Riešenie testov
  
Rekreačné zariadenie Bystrička na Orave
  
Autorské riešenia testov
  
Určovanie herbárových položiek
  
Určovanie živých rastlín
  
Určovanie čajov a ich priraďovanie k sušeným drogám
  
Výstava herbárových položiek súťažiacich
2. kola
  
Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)
  
Vychádzka do prírody
  
Vrcholy Šípu
  
Horec
  
Drevenice horskej osady Podšíp
  
Drevenica s predajom suvenírov
  
Na jednom z vrcholov Šípu
  
Pohľad z vrcholu
  
Aranžovanie z prírodných materiálov
  
Súťažné práce
  
Detail súťažnej práce
  
Detail súťažnej práce
  
Súťažiaci so svojimi výtvormi
  
Opekanie pri táboráku
  
Slavnostné vyhodnotenie celoštátneho kola
  
Súťažiaci a ich pedagogický sprievod
  
Odovzdanie diplomov a cien súťažiacim
  
Odovzdanie cien za 1. miesto v kategórii S
  
Víťazi kategórie M: 1. M. Mentelová,
2. D. Macková, 3. M. Papšová
  
Víťazi kategórie S: 1. M. Palčová,
2. M. Vašková, 3. K. Chmeľová
  
Odborná komisia: RNDr. M. Peniašťeková,
RNDr. A. Chocholatá (predseda), Mgr. R. Lehotský (tajomník), Mgr. B. Lehotská, Mgr. K. Geclerová,
RNDr. J. Ružičková, PhD.
  
Odchod účastníkov celoštátneho kola

 

 

Logo Miniopterus