www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny - 10. ročník

Školský rok: 2004/2005

Súťažné úlohy korešpondečnej časti:

1. kolo: kategória M, kategória S

2. kolo: kategória M, kategória S

Písomné testy z celoštátneho kola:

Kategória M - test, riešenie

Kategória S - test, riešenie

Logo Miniopterus