www.miniopterus.sk   

Naša členka sa vydáva


Dátum: 8. 9. 2007
text Roman Lehotský

Významné životné udalosti sa nevyhýbajú ani našim členom. V Zichyho paláci v Bratislave si Mária Mikulová zobrala za manžela Martina Petráša. Na svadbe sa zúčastnili aj niektorí naši členovia. Želáme obom veľa šťastia, lásky a vzájomného porozumenia (hlavne pre akcie s našou organizáciou).

Výber fotografií:
foto Michal Eliáš

V obradnej sieni

Maja a Martin

Miniopterus gratuluje mladomanželom

Logo Miniopterus