www.miniopterus.sk   

Netopiere v Redute


Dátum: 10. 9. 2007
text Blanka Lehotská

Z vrátnice bratislavskej Reduty, ktorá je známa koncertmi klasickej hudby, plesmi a inými spoločenskými podujatiami nám zavolali, že majú na vchodovej bráne netopiera. Išlo o večernicu parkovú (Pipistrellus nathusii), ktorú sme zobrali a keďže nejavila známky poranenia, po zotmení sme ju vypustili.

 

Účastníci akcie:
Blanka Lehotská

Logo Miniopterus