www.miniopterus.sk   

Odchyt netopierov v Plaveckom krase


Dátum: 22. 9. 2007
text Roman Lehotský

Pri zisťovaní druhového zastúpenia netopierov v jaskyniach sa v jesennom období používa metóda odchytu do nárazových sietí, tzv. netting. Tento raz sme zvolili jaskyňu v Plaveckom krase, o ktorej sme mali doteraz informácie len zo zimy. Ešte za svetla sme prišli k jaskyni a nainštalovali siete. Už pred úplným zotmením sa zo zapnutého bat-detektoru začali ozývať hlasy prvých netopierov. Potom nasledovalo vyberanie odchytených netopierov zo sietí, ich určovanie, meranie a vypúšťanie. Okolo sietí sme sa museli pohybovať veľmi opatrne, nakoľko boli umiestnené nad vertikálnym vchodom do jaskyne. Chybný krok by pre nás mohol znamenať nebezpečný pád. To, že ide o významnú lokalitu s výskytom netopierov potvrdilo veľa odchytených netopierov. Celkovo sme tu zaznamenali X druhov (druhy).

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

 

Účastníci akcie:
Blanka Lehotská, Roman Lehotský, Juraj Lysý

Logo Miniopterus