www.miniopterus.sk   

Netopiere v maringotke


Dátum: 27. 9. 2007
text Blanka Lehotská

Študentka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave nás upozornila na občasnú prítomnosť netopierov v málo využívanej maringotke neďaleko Rusoviec. Po príchode sme našli hneď za dverami večernicu Leachovu (Pipistrellus pygmaeus). Pravdepodobne bola na nich zvnútra prichytená a pri ich otvorení spadla na zem. Dôkladne sme maringotku poprezerali s cieľom nájsť ďalšie netopiere. Ďalšie živé jedince sa nám nájsť nepodarilo, ale v dvojitom okne s rozbitým sklom bola ešte jedna uhynutá večernica. Vypadnutý kus skla, v dôsledku ktorého sa tento netopier dostal medzi sklá a nevedel odtiaľ vyletieť, sme vložili naspäť, aby nedošlo k úhynu ďalších netopierov.

Výber fotografií:
foto Blanka Lehotská

Miesto úkrytu netopierov

 

Čiastočne rozbité dvojité okno - pasca pre netopiere

 

Uhynutá večernica Leachova (Pipistrellus pygmaeus)

 

Účastníci akcie:
Blanka Lehotská, Kamila Rajec

Logo Miniopterus