www.miniopterus.sk   

Netopier v Slovenskej televízii


Dátum: 3. 12. 2007
text Roman Lehotský

 

Účastníci akcie:
Roman Lehotský

Logo Miniopterus