www.miniopterus.sk   

Akcie v roku 2008

Z dôvodu ochrany netopierov zámerne neuvádzame názvy konkrétnych lokalít.
Fotografie zverejnené na www.miniopterus.sk sú chránené autorskými právami.


 
Zimné sčítanie netopierov v Borinskom krase I 04/01/08
Sezónu zimných sčítaní netopierov sme začali v Borinskom krase. Hneď vo vstupe do krasu nás čakali nádherné ľadopády. Pokračovali sme ďalej do dvoch jaskýň. Veľký počet netopierov sme síce nenašli, ale o to bolo pestrejšie ich druhové zastúpenie.

 
Zimné sčítanie netopierov v jaskyni Driny 11/01/08
Aj keď v sprístupnenej jaskyni Driny vykonávame nepretržitý monitoring netopierov už od roku 1995, bola tohtoročná návšteva trochu iná. Dlhodobé mrazivé počasie vytvorilo na ceste k jaskyni súvislú ľadovú kôru.

 

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase I 12/01/08
V rámci monitoringu významných lokalít s výskytom netopierov dlhodobo sledujeme aj niektoré jaskyne v Plaveckom krase. Navštívili sme prvú z nich.


 

Zimné sčítanie netopierov v Borinskom krase II 19/01/08
V poradí druhou tohtoročnou akciou v Borinskom krase pokračujeme v naplánovanom zimnom sčítaní netopierov. Spolu s jaskyniarmi Speleo Bratislava sme postupne navštívili 6 jaskýň.


 

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase II 26/01/08
Po druhý raz v tomto roku sme sa vybrali na zimné sčítanie netopierov do Plaveckého krasu. Ráno sme si u domácich jaskyniarov vyzdvihli kľúče od jaskyne a za pekného počasia vyšli až k jej vchodu.


 

Našej členke sa narodilo bábätko 28/01/08
Našej členke Márii Petrášovej sa 28. januára 2008 narodila dcérka Alica. Rodičom gratulujeme a malej Alici želáme do života všetko najlepšie.


 
Zimné sčítanie netopierov v opustených baniach 02/02/08
S cieľom skontrolovať ďalšie zimoviská podkovárov malých sme tento raz uskutočnili zimné sčítanie netopierov v dvoch opustených banských dielach v centrálnej časti Malých Karpát.

 

Zimné sčítanie netopierov Strážovských vrchov 09/02/08
Po úspešnom minuloročnom zmapovaní zimovísk netopierov v južnej časti Strážovských vrchov sme sa tento rok rozhodli skontrolovať tri jaskyne v blízkosti Považskej Bystrice.


 

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase III 17/02/08
Do tretice sme sa vybrali na zimné sčítanie netopierov do Plaveckého krasu. Okolo obeda sme sa stretli s naším kamarátom jaskyniarom a za pekného počasia vyrazili k jaskyni.


 

Zimné sčítanie netopierov v Čachtickej jaskyni 21/02/08
Posledné zimné sčítanie netopierov v zimnej sezóne 2007/2008 sme uskutočnili v 12. najdlhšej jaskyni na Slovensku v Čachtickej jaskyni, ktorá má dĺžku vyše 4 km.


 

Príprava akcie "Pomoc ropuchám... " 14/03/08
Vzhľadom na teplé poeasie sme sa rozhodli v tomto roku začať s akciou "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave o týžden skôr.


 

Stavba zábran pre žaby na Železnej studienke 15/03/08
Už tradične sme sa ráno o 8.30 h stretli na parkovisku pod Červeným mostom, aby sme sa o pár minút neskôr vyviezli autobusom č. 43 k najvrchnejšiemu rybníku.


 

Prvých 300 žiab je už v rybníku 18/03/08
Keďže sú zábrany už postavené, je potrebná ich pravidelná kontrola. Preto sme sa hneď v nedeľu ráno išli pozrieť, či nebudú pri zábranách už prvé ropuchy.


 

Žaby čakajú na teplé noci 30/03/08
Ani v tomto končiacom sa týždni migrácia žiab poriadne nezačala. V sobotu ráno to už konečne vyzeralo trochu nádejne, keď sa ranná teplota na Železnej studienke vyšplhala na 11 °C.


 

Zmotávanie zábran 12/04/08
Keiže sa v priebehu posledných dní pomerne veľa ropúch začalo postupne presúvať z rybníkov naspäť do lesa, bolo už potrebné fóliové zábrany odstrániť.


 

Netopier pred gymnáziom 29/04/08
Ráno nám zavolala p. Hnátová, učiteľka z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici, že školník našiel pred budovou gymnázia na chodníku netopiera.


 

Nález netopiera okrúžkovaného pred 11 rokmi 19/05/08
Už tradične sme sa aj tento rok v Kováčovských kopcoch zúčastnili Terénnych prác zo zoológie, kde sme pre študentov 2. ročníka odboru Environmentalistika PriF UK v Bratislave zorganizovali prednášku o netopieroch a ukážkový odchyt do nárazových sietí.


 

Ďalší budúci netopierár 08/07/08
Nášmu členovi Jurajovi Kandlovi sa 8. júla 2008 narodil syn Lukáš. Rodičom blahoželáme a malému Lukášovi želáme do života všetko najlepšie.


 

Našlo sa mláďa netopiera 10/07/08
S informáciou o náleze netopiera v byte, sa na Netopieriu záchranku obrátili obyvatelia domu zo sídliska v bratislavskej Dúbravke.


 

Ochrana netopierov pri zatepľovaní paneláku 12/07/08
Počas zatepľovania jedného panelového domu na sídlisku Dlhé Diely v Bratislave, sme boli oslovení s požiadavkou overenia prípadného výskytu netopierov.


 

Invázia netopierov v Modre 26/07/08
Telefonicky bola kontaktovaná Netopieria záchranka s prosbou o pomoc pri riešení netopierov v byte na sídlisku v Modre. Išlo o tzv. inváziu netopierov.


 

Bat-detektoring na dolnom Považí 27-29/08/08
Aj toto leto sme pokračovali v mapovaní výskytu netopierov na Podunajskej nížine. Ubytovaní sme boli v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie.


 

Európska noc netopierov - 12. ročník 06/09/08
V spolupráci so ZOO Bratislava sme aj tento rok zorganizovali podujatie s názvom Európska noc netopierov. Prednáška pre dospelých bola tentoraz zameraná na echolokáciu netopierov.


 

Netopier pred hotelom 19/09/08
Na adresu Netopierej záchranky zachranka@miniopterus.sk prišla správa o náleze netopiera pri vchodových dverách do hotela Incheba.


 

Mladí biológovia obdivovali netopiere 10/10/08
V rámci odborného seminára k Biologickej olympiáde, ktorý organizoval Krajský školský úrad v Trnave a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, sme v Modre-Harmónii pripravili pre stredoškolákov z Trnavského kraja prednášku a ukážkový odchyt netopierov.


 

Netopier na balkóne 10/10/08
Na telefónne číslo Netopierej záchranky sa ohlásil majiteľ bytu z bratislavského sídliska Lamač, ktorý našiel na zasklenom balkóne pod trsteným obkladom netopiera.


 

Netting v Plaveckom krase 11/10/08
Po troch neúspešných termínoch, ktoré sme museli postupne kvôli daždivému počasiu zrušiť, sa nám konečne podarilo uskutočniť plánovaný netting v Plaveckom krase.


 

Záver detektorovacej sezóny 22/10/08
Posledný tohtoročný výjazd s cieľom mapovať aktivitu netopierov prostredníctvom ultrazvukových detektorov sme zahájili na sídlisku v Trnave.


 

Pravidelní návštevníci Prírodovedeckej fakulty UK 06/11/08
V posledných rokoch sa stáva pomerne často, že pracovníci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nájdu na chodbe netopiera.


 

Netopier na ministerstve 28/11/08
Ministerstvo zahraničných vecí SR si v piatok vybrala samička raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) za svoj dočasný úkryt.


 

Ďalší nález večernice Saviho 02/12/08
Na Netopieriu záchranku zavolali z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, že našli netopiera.


 

Netopiere v okolí Bratislavy 03/12/08
Netopiere v okolí Bratislavy majú viacero možností, kde nájsť vhodný úkryt na zimovanie. Jednou z nich sú aj staré opustené delostrelecké kaverny približne z obdobia 1. svetovej vojny.


 

Zimné sčítanie netopierov v opustených štôlňach 06/12/08
Každoročne začiatkom decembra uskutočňujeme zimné sčítanie netopierov v opustených štôlňach v strednej časti Malých Karpát.


 

Večernica pestrá v Karlovej Vsi 10/12/08
Samček večernice pestrej (Vespertilio murinus) bol nájdený na chodníku pred bránou jedného výškového paneláka v Karlovej Vsi.


 

Chiropterologický seminár 12-14/12/08
V poradí už druhý Chiropterologický seminár sa v tomto roku uskutočnil v Rimavskej Sobote.


Logo Miniopterus