www.miniopterus.sk   

Akcie v roku 2010

Z dôvodu ochrany netopierov zámerne neuvádzame názvy konkrétnych lokalít.
Fotografie zverejnené na www.miniopterus.sk sú chránené autorskými právami.


 

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase I 09/01/10
Tohtoročnú sezónu zimných sčítaní netopierov sme začali v Plaveckom krase. V kontrolovanej jaskyni sme zaznamenali 3 druhy netopierov.


 

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach I 09/01/10
V rámci zimného sčítania sme navštívili aj dve opustené bane s cieľom skontrolovať v nich počet zimujúcich podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros).


 

Zimné sčítanie netopierov v okolí Bratislavy I 15/01/10
V okolí Bratislavy netopiere využívajú na zimovanie aj staré opustené kaverny, ktorých sa tu nachádza vyše 40. V týchto podzemných priestoroch sa síce zvyknú nachádzať len jednotlivé exempláre, sú ale relatívne pestro druhovo zastúpené.


 

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach II 19/01/10
Kontrola ďalších dvoch starých baní v Malých Karpatoch, na ktorých sme sa rozhodli skontrolovať stav zimujúcich netopierov si vyžiadala o niečo náročnejšiu prírpavu.


 

Sčítanie netopierov v Dobrovodskom krase I 24/01/10
Na ďalšie zimné sčítanie sme sa vybrali na severný koniec Malých Karpát do Chtelnického krasu. Kontrolovali sme dve jaskyne, do ktorých sa vstupuje priepasťami.


 

Zimné sčítanie netopierov v jaskyni Driny 31/01/10
Zimný monitoring netopierov v jaskyni Driny, ako jedinej sprístupnenej jaskyni na západnom Slovensku, uskutočňujeme nepretržite už vyše 15 rokov.


 

Sčítanie netopierov v Dobrovodskom krase II 06/02/10
Už niekoľko rokov sme sa chystali do jednej konkrétnej jaskyne v Dobrovodskom krase. Stále nebolo dosť času sem zájsť a uskutočniť tu zimné sčítanie.


 

Netopier za fľašou 06/02/10
Zimný monitoring netopierov v jaskyni Driny, ako jedinej sprístupnenej jaskyni na západnom Slovensku, uskutočňujeme nepretržite už vyše 15 rokov.


 

Sčítanie netopierov v starých baniach III 13/02/10
Aj tento víkend sme pokračovali v zimnom sčítaní netopierov v ďalších starých baniach v Malých Karpatoch. Pre množstvo nového snehu sme sa museli do vchodu prvej z baní doslova prekopať.


 

Netopier s príznakmi Syndrómu bieleho nosa 13/02/10
Počas zimného sčítania netopierov sme v jednej z kontrolovaných opustených starých baní v Malých Karpatoch našli netopiera s príznakmi Syndrómu bieleho nosa.


 

Ďalší netopier s príznakmi WNS 17/02/10
Zmapovanie výskytu netopierov s príznakmi Syndrómu bieleho nosa sa postupne dostáva do popredia v rámci aktivít európskych chiropterológov.


 

Začala sa akcia "Pomoc ropuchám ..." 19/03/10
Prípravou terénu na stavbu zábran sa začal jubilejný 25. ročník akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave.


 

Stavba fóliových zábran úspešne ukončená 20/03/10
Dňa 20. 3. 2010 bol oficiálny termín stavby zábran v rámci 25. ročníka akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave.


 

Začala jarná migrácia skokanov hnedých 21/03/10
Prudké oteplenie spustilo na Železnej studienke masovú jarnú migráciu skokanov hnedých (Rana temporaria).


 

Geomyces destructans v Malých Karpatoch 24/03/10
Na jednej z dvoch malokarpatských lokalít, kde boli nájdené netopiere s príznakmi Syndrómu bieleho nosa (WNS) sme odobrali vzorky plesne na ďalšie preskúmanie.


 

Ropuchy prešli do rybníkov za niekoľko dní 25-31/03/10
Vzhľadom na teplé počasie sa prvé ropuchy migrujúce do rybníkov na Železnej studienke objavili už niekoľko dní po postavení zábran.


 

Zmotávanie zábran na Železnej studienke 31/03/10
Pomerne rýchly nástup teplých dní spôsobil oproti predchádzajúcim rokom veľmi rýchlu a časovo krátku jarnú migráciu žiab.


 

O žabách a netopieroch v Nočnej pyramíde 21/04/10
Po niekoľkých rokoch nás zo Slovenského rozhlasu opäť pozvali do relácie Nočná pyramída. S redaktorkou Máriou Babinskou sme tu od 22:30 h do 0:30 h naživo diskutovali o žabách a netopieroch.


 

5000 návštev na www.miniopterus.sk 17/05/10
Dňa 30. septembra 2009 sme na stránke www.miniopterus.sk sprevádzkovali počítadlo. Podľa tohto počítadla dňa 17. mája 2010 dosiahla návštevnosť našej stránky 5000.


 

Výskum netopierov na Hornej Nitre 14-16/06/10
Aj tento rok sme pokračovali vo výskume netopierov Hornonitrianskej kotliny. Okrem večerného detektoringu na vybraných lokalitách sme skontrolovali aj jednu dlhoročnú kolóniu druhu Myotis myotis.


 

25 rokov akcie "Pomoc ropuchám ..." 24/06/10
Pri príležitosti 25. výročia akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave sme dňa 24. 6. 2010 v spolupráci so Správou CHKO Malé Karpaty zorganizovali slávnostné stretnutie.


 

Európska noc netopierov 18/09/10
Už tradične na jeseň organizuje naša ZO SZOPK Miniopterus v spolupráci so Zoologickou záhradou Bratislava Európsku noc netopierov. V tomto roku bolo podujatie určené dospelým.


 

Chiropterologický seminár 11-12/11/10
V dňoch 11. a 12. novembra 2010 sa v Košiciach uskutočnil už tradičný Chiropterologický seminár.


 

Štedrovečerný netopier 24/12/10
Na Netopierej záchranke zazvonil telefón aj na Štedrý deň. Majitelia bytu na bratislavskom sídlisku Petržalka zistili, že sa vo vonkajšej rolete nachádza netopier.


Logo Miniopterus