www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Dúpnej jaskyni


Dátum: 13. 1. 2013
text Blanka Lehotská

Aj v roku 2013 pokračujeme v pravidelnom monitoringu netopierov v Dúpnej jaskyni v Strážovských vrchoch. Takýto monitoring súbežne vykonávajú rovnakou metodikou naši kolegovia z Brna v Moravskom krase. Opäť sa ráno stretáme na jaskyniarskej základni Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy s jeho predsedom Bohušom Kortmanom a vyrážame s kľúčom k jaskyni. Vonku oproti našej poslednej návšteve pribudlo viac snehu. Okrem netopierov obyčajných (Myotis myotis) a podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros) sme v jaskyni po prvýkrát túto zimu zaznamenali aj "malé druhy myotisov" - netopiera vodného (Myotis daubentonii) a netopiera fúzatého/Brandtovho (Myotis mystacinus/brandtii). Na záver zamykáme jaskyňu, schádzame k autu a vraciame sa do Bratislavy.

Výber fotografií:
Blanka Lehotská

Ľadové cencúle vo vchode do jaskyne

 

Kolónia netopierov obyčajných (Myotis myotis) v strope

 

Kolónia uchaní čiernych (Barbastella barbasetllus) - vľavo v šrbine

 

Parciálny albín uchane čiernej (Barbastella barbastellus)

 

Vyhľadávanie a počítanie netopierov v jaskyni

 

Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)

 

Kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

Logo Miniopterus