www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Chtelnickom krase


Dátum: 20. 1. 2013
text Roman Lehotský

Využívame chladné obdobie, keď sú počty zimujúcich netopierov najstabilnejšie a navštevujeme jednu z jaskýň Chtelnického krasu. Dobré počasie a krásne zasnežené Malé Karpaty spríjemňujú výstup k jaskyni. Po približne jeden a pol hodine prichádzame k vchodu do jaskyne. Okrem kombinézy, prilby a svetla treba na pohyb v tejto jaskyni aj lano a výstroj na jednolanovú techniku. Ukotvujeme lano a začíname sa pomaly spúšťať do jaskyne. Najprv počítame podkováre malé (Rhinolophus hipposideros), ktoré tu tento rok tvoria skutočne nádhernú veľkú kolóniu. Potom pokračujeme v prezeraní stien priepasti, čo sa dá robiť tiež z lana a sedačky. Nachádzame netopiera vodného (Myotis daubentonii), uchaňu čiernu (Barbastella barbastellus) a ucháča svetlého (Plecotus auritus). Ešte niekoľko fotografií a nasleduje výstup na povrch. Narýchlo počítame celkový počet netopierov, ktorý vychádza na takmer 280 jedincov. Cestou k autu obzeráme ako dokážu rozryť zmrznutú pôdu hladné diviaky. Pri ceste zbadáme hrdziaka lesného (Clethrionomys glareolus) a kúsok od auta aj úžasný psí záprah. Do Bratislavy sa vraciame tesne po zotmení.

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Roman Antoška

Výstup k jaskyni nádherne zasneženým malokarpatským lesom

 

Veľká kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Detail na kolóniu podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Netopier vodný (Myotis daubentonii)

 

Uchaňa čierna (Barbastella barabstellus)

 

Ucháč svetlý (Plecotus auritus)

 

Výstup z priepasti na povrch

 

Záverečné sčítanie jednotlivých počtov netopierov

 

Na tomto mieste hladali diviaky potravu

 

Hrdziak lesný (Clethrionomys glareolus)

 

Cestou naspäť sme stretli psí záprah

Logo Miniopterus