www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase II


Dátum: 3. 2. 2013
text Roman Lehotský

Po druhýkrát sa vraciame túto zimnú sezónu do Plaveckého krasu. Navštevujeme jednu zo speleologicky náročnejších jaskýň. Počas výstupu k jaskyni fúka silný vietor a v určitých intervaloch sa k nemu pridáva aj sneženie. Zmrznutý sneh na zemi sa miestami šmýka alebo prepadá pod nohami. Po príchode do jaskyne sa prezliekame a začíname sčítanie po tradičnej trase. Hneď na začiatku okrem piadiviek jaskynných (Triphosa dubitata) nachádzame kolóniu piatich netopierov obyčajných (Myotis myotis). Dvaja z nich majú okolo nosa a jeden z nich aj na predlaktí biele chumáče huby Geomyces destructans, ktorá u netopierov spôsobuje tzv. syndróm bieleho nosa (WNS). Na podložné sklíčka z nich opatrne odoberáme vzorky a pokračujeme ďalej. Vo vstupnej časti jaskyne zimujú ešte uchane čierne (Barbastella barbastellus), netopiere fúzaté (Myotis mystacinus), netopiere Brandtove (Myotis brandtii) a jeden ucháč sivý (Plecotus austriacus). Nakoľko bol pred niekoľkými dňami odmäk v 1. dóme takmer všade intenzívne "prší". Aj preto je tu asi netopierov pomenej. V strope 2. dómu, vo výške približne 30 metrov, počítame ďalekohľadom ďalšiu kolóniu netopierov obyčajných (Myotis myotis), ktorá má 16 jedincov. Okrem toho sú tu aj samostatne visiace podkováre malé (Rhinolophus hipposideros). Spojovacou šachtou schádzame dole po rebríku a vstupujeme do 3. dómu. Dominujú tu opäť podkováre malé (Rhinolophus hipposideros), netopiere obyčajné (Myotis myotis), tieto bez náznakov WNS, jeden neobvykle rozbalený podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a zopár "malých myotisov". V celej jaskyni sme spolu napočítali vyše 100 netopierov. V mokrých kombinézach od kvapkajúcej vody sa pomaly vraciame hore do 2. dómu. Tu sa prezliekame, dávame si teplý čaj z termosky a vychádzame na povrch. Za čas, ktorý sme strávili v podzemí vonku vyšlo Slnko a spríjemnilo náš zostup k autu. Cestou ešte vraciame domácim jaskyniarom kľúč od jaskyne a pokračujeme do Bratislavy.

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Roman Antoška

Piadivka jaskynná (Triphosa dubitata)

 

Netopiere obyčajné s bielymi chumáčmi Geomyces destructans

 

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)

 

Netopier fúzatý (Myotis mystacinus)

 

Netopiere Brandtove (Myotis brandtii)

 

Ucháč sivý (Plecotus austriacus) so sklopenými ušnicami

 

Počítanie netopierov pomocou ďalekohľadu

 

Netopiere obyčajné (Myotis myotis)

 

Pod kolóniou podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Neobvykle rozbalený podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)

 

Výstup po rebríku do 2. dómu

Logo Miniopterus