www.miniopterus.sk   

Naše aktivity inšpirovali ďalších


Dátum: 22. 3. 2013
text Blanka Lehotská

Každoročná stavba zábran slúžiacich na záchranu migrujúcich žiab na Železnej studienke v Bratislave sa stala inšpiráciou pre študentov III. A triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Spolu so svojou triednou profesorkou RNDr. Monikou Gálikovou pricestovali do obce Jelenec (severovýchodne od Nitry), aby tu postavili zábrany pozdĺž cesty vedúcej popri rybníku. Napriek chladnému počasiu postavili v priebehu niekoľkých hodín cca 300 m fóliových zábran. Keď sa oteplí a žaby začnú migrovať, budú vytvárať tzv. záchranárske hliadky dobrovoľníkov, ktoré zabezpečia prenos žiab cez cestu do rybníka. Už teraz vedia, že pokiaľ sa im vďaka postaveným zábranám podarí zachrániť čo i len niekoľko zákonom chránených živočíchov, ku ktorých ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) patrí, tak táto ich činnosť mala zmysel. Viac sa dozviete na internetovom portáli moravce.dnes24.sk.

Na Slovensku je množstvo miest, kde každoročne dochádza k úhynu migrujúcich obojživelníkov na cestách a zlatomoraveckí študenti sa presvedčili, že zachrániť ich nie je až také zložité. Poďakovanie patrí nielen sponzorovi materiálu, majiteľovi firmy Drevona Ing. Karolovi Kováčovi z Topoľčianok, ale aj Elenke Škulovej, iniciátorke celej akcie a odbornému garantovi Jozefovi Záhorcovi, pracovníkovi Správy CHKO Ponitrie.

Výber fotografií:
Elena Škulová

Príprava stavby zábran

 

Postavené fóliové zábrany

 

Účastníci stavby zábran pre žaby v Jelenci

Logo Miniopterus