www.miniopterus.sk   

Pomoc ropuchám pri jarných migráciách


Dátum: 23. 3. 2013
text Blanka Lehotská

V sobotu 23. 3. 2013 sa na Železnej studienke v Bratislave oficiálne rozbehol už 28. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách, zameraný na záchranu žiab presúvajúcich sa z lesov do rybníkov krížom cez cestné komunikácie. Prvou etapou tejto akcie bola stavba červených fóliových zábran na miestach najmasovejšej migrácie žiab. Konkrétne išlo o dva čiastkové úseky - pri prvom (najvrchnejšom) rybníku a pri 3. rybníku (neďaleko mlyna Klepáč). Do stavby zábran sa výraznou mierou zapojili nielen študenti z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj žiaci bratislavských základných škôl (Tilgnerova 14, Tupolevova 20, Veternicová 20), základnej školy z Ivanky pri Dunaji a z verejnosti to boli účastníci všetkých vekových kategórií. Spolu sa na stavbe zábran podieľalo 104 účastníkov.

Z dôvodu ochrany migrujúcich žiab platí od 25. 3. 2013 na Železnej studienke dočasný zákaz vjazdu motorovým vozidlám. Druhou etapou (po stavbe zábran) bude prenos žiab cez cestnú komunikáciu do rybníkov. Nakoľko je migrácia žiab závislá na teplote, doterajšie počasie ju neustále odsúva na neskôr. Nezvykle nízke teploty a dlho trvajúca zima spôsobili, že samotná migrácia ešte nezačala a prvé žaby môžeme očakávať až po výraznejšom oteplení. Potom sa budú každodenne vo vedrách prenášať žaby zachytené za zábranami, ale aj tie, ktoré budú nájdené živé na ceste, vždy do najbližšieho rybníka. O počtoch prenesených, a teda zachránených, ale aj usmrtených jedincov, sa vedie presná evidencia. Preto žiadame záujemcov o druhú etapu akcie – prenos žiab, aby sa vopred ohlasovali telefonicky alebo e-mailom organizátorom. Zamedzí sa tak prípadnému ohrozeniu žiab neorganizovaným zásahom. Za porozumenie vopred ďakujú organizátori akcie.

Treťou časťou akcie bude odstránenie zábran, keď ropuchy po nakladení vajíčok budú opúšťať rybníky.

O aktuálnom priebehu migrácie a možnosti zapojenia sa do prenosov žiab sa môžete informovať na telefónnom čísle 0903 956 445 alebo mailom na miniopterus@miniopterus.sk

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Kopanie jarčeka pre fóliovú zábranu pri 1. rybníku

 

Pripravený jarček a kolíky pre postavenie fóliovej zábrany pri Klepáči

 

Stavba zábran pri Klepáči

 

Hotové postavené fóliové zábrany pri 3. rybníku

Logo Miniopterus