www.miniopterus.sk   

20 rokov sčítania netopierov v jaskyni Driny


Dátum: 11. 1. 2014
text Roman Lehotský

Jaskyňa Driny patrí medzi významné zimoviská netopierov v rámci Malých Karpát, ale aj celého západného Slovenska. Zimné sčítania tu uskutočňujeme nepretržite už 20 rokov. A práve tento jubilejný rok bol v dôsledku mimoriadne teplej zimy v jaskyni Driny atypický. Už pri vstupe do jaskyne bolo zrejmé, že netopiere poriadne nehibernujú. Niektoré jedince sa krútili na obe strany, čo je pre tento druh charakteristické. V jednej z troch kolónii podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros) boli dokonca všetky netopiere aktívne. To, že je vonku ešte dostatok potravy - hmyzu potvrdzoval trus, ktorý v krátkych intervaloch dopadal na zem pod kolóniou. Správca jaskyne musel z tohto dôvodu zakryť igelitom aj rozvodné elektroskrine. V kolóniách sme videli aj niekoľko páriacich sa jedincov. Ďalšími zisteným druhomi boli aj dva netopiere vodné (Myotis daubentonii), ukryté hlboko v kaskádových sintroch a jeden netopier riasnatý (Myotis nattererii). V tom istom čase sa v Speleobare konala výročná členská schôdza Speleoklubu Trnava. Na záver sme si pri príležitosti 20. výročia zimného sčítania netopierov v jaskyni Driny štrngli šampanským s  jej správcom Petrom Zvonárom, ktorému ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a pomoc pri monitoringu netopierov v Smolenickom krase.

Autor fotografií:
Roman Lehotský

Aktívna kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Padajúci trus pod aktívnou kolóniou

 

Dve ďalšie kolónie podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Vyhľadávanie netopierov v Hlinenej chodbe

 

Zajačie uši v Majkovej sieni

 

Dva netopiere vodné (Myotis daubentonii) v sintrových rebrách

 

Slonie uši - symbol jaskyne Driny

 

Zúbkovaný okraj sintrových záclon Sloních uší

 

V Beňovského chodbe

 

Mince pokryté medenkou na dne vysychajúceho jazierka

 

Páriace sa podkováre malé (Rhinolpohus hipposideros) - v strede

 

Prípitok k 20. výročiu monitoringu netopierov v jaskyni Driny

Logo Miniopterus