www.miniopterus.sk   

Stavba zábran pre ropuchy na Železnej studienke


Dátum: 15. 3. 2014
text Roman Lehotský

V tomto roku začal 29. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studienke v Bratislave tradične stavbou zábran. Stavba sa začala už v termínoch 12. 3. (streda) a 14. 3. (piatok), kedy bol študentmi Prírodovedeckej fakulty UK vykopaný jarček pri 1. rybníku a postavených niekoľko prvých desiatok metrov fóliových zábran. Oficiálny termín stavby zábran sa uskutočnil v sobotu 15. 3. 2014, už aj za účasti širokej verejnosti. Zraz účastníkov bol o 8.30 h pod Červeným mostom, kde sa účastníci rozdelili na dva úseky, pri 3. rybníku (Klepáč) a pri 1. rybníku (4. rybník v smere od Červeného mosta). Ako prvý sa podarilo dostavať úsek pri 1. rybníku. Zhruba o necelú hodinku na to sa dostavali aj zábrany pri treťom rybníku, tie posledné metre už za začínajúceho a hustnúceho dažďa. Obidva úseky sú tak pripravené, aby zachytili migrujúce ropuchy a zabránili ich usmrcovaniu na cestnej komunikácii, ktorá sa nachádza medzi lesom, z ktorého migrujú ropuchy a rybníkmi.

Okrem spomenutých vysokoškolákov sa stavby zúčastnili žiaci bratislavských škôl – predovšetkým spojená škola, Tilgnerova 14, základné školy Grösslingová 48 a Veternicová 20, skauti z 1. zboru Baden-Powella a široká verejnosť, za čo im patrí naše poďakovanie. Ako každý rok bola stavba zábran organizovaná našou ZO SZOPK Miniopterus v spolupráci so ŠOP SR – Správa CHKO Malé Karpaty, ktorej taktiež patrí, za výbornú logistiku zabezpečenia akcie (dovoz kolíkov, rozvoz náradia a fólií) naše veľké poďakovanie. Spolu sa počas troch termínov výstavby zábran zúčastnilo až 84 ľudí. Čas začiatku migrácie ropúch a ich prenosu bude teraz veľmi záležať na počasí – teplote a predovšetkým dostatku zrážok.

Aj na tomto mieste si dovoľujeme vyzvať školy a verejnosť, aby v prípade záujmu o prenos žiab tak nerobili svojvoľne, ale aby v každom prípade vopred kontaktovali koordinátorku akcie Blanku Lehotskú na čísle 0903 956 445 a dohodli sa na termíne prenosu. Dôležité je to preto, aby nedochádzalo k zbytočnej manipulácií so žabami, preto aby žiakov vopred ohlásených tried, ktoré veľakrát docestujú až z druhého konca Bratislavy niekto „nepredbehol“ a nepripravil ich tak o vytúžený zážitok, ale aj preto, aby sme mohli zachytiť štatisticky počet migrujúcich žiab, čo nám pomôže pri správnom zvolení termínu odstránenia zábran, ktoré by tak bránili žabám pri návrate z rybníkov do lesa. Účasť širokej verejnosti by nám pomohla práve v podvečerných a večerných hodinách, teda mimo času školského vyučovania. Za porozumenie všetkým záujemcom vopred ďakujú organizátori akcie.

Autori fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Vykopávanie jarčeka pri 1. rybníku

 

Výroba kolíkov z napadaných konárov

 

Stavba zábran skautmi 1. zboru Baden-Powella

 

Na stavbu zábran sa používajú kotúče elektrikárskej fólie

 

Policajná hliadka na koňoch kontroluje vjazd áut

 

Kopanie jarčeka žiakmi zo ZŠ Veternicová 20, Bratislava

 

Žiaci zo ZŠ Grösslingová 48, Bratislava

 

Stavba zábran

 

Zahŕňanie postavených zábran hlinou

 

Dokončené fóliové zábrany

 

Posledné metre kopania jarčeka pri 3. rybníku

 

Úplne zanesený a znefunkčnený žabochod

Logo Miniopterus