www.miniopterus.sk   

Prednáška o netopieroch pre British International School


Dátum: 21. 3. 2014
text Roman Lehotský

V rámci dňa No Energy Day, ktorý zorganizovala Britisch International School Bratislava, sme pre žiakov tejto školy pripravili v podvečerných hodinách prednášku o živote a ochrane netopierov. Predstavili sme ich zaujímavý spôsob života, metódy ich výskumu a monitoringu a riešenia praktickej ochrany. Na záver sme zodpovedali fundované otázky žiakov.

Autori fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Začali sme zaujímavosťami zo života netopierov

 

Divákmi boli prevažne zahraniční žiaci

 

Predstavili sme aj najbežnejšie európske druhy netopierov

Logo Miniopterus