www.miniopterus.sk   

Monitoring letných kolónií netopierov I


Dátum: 6. 6. 2014
Autor textu: Roman Lehotský

Po prvýkrát v tomto roku začíname s monitoringom letných kolónií netopierov. Jeho cieľom je kontrola doteraz známych kolónií a v prípade potreby návrh a následná realizácia manažmentových opatrení ochrany. Monitoring sa realizuje v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov, Štátnou ochranou prírody SR a s písomným súhlasom príslušných arcidiecéz. Na prvej kontrolovanej lokalite sme našli len starší trus. Potešil nás ale pohľad na 4 mláďatá sokola myšiara (Falco tinnunculus). Na ďalšom podkroví sme mohli potvrdiť prítomnosť kolónie netopierov veľkých (Myotis myotis). Bude tu treba však zorganizovať vyčistenie väčšieho množstva guána a nainštalovať plastové chrániče na vodorovné trámy. Na ďalšej lokalite sme v podkroví napočítali okolo 1000 netopierov veľkých (Myotis myotis). Netopiere sa pod strechou presúvajú podľa toho, na ktorú stranu strechy svieti slnko. Teraz boli rovno vo vstupnej časti a tak sme pri vliezaní do podkrovia museli prechádzať priamo popod nich, čo sme na sebe aj pocítili. Pohľad na takúto veľkú kolóniu, ktorých je už veľmi málo, poteší každého netopierára. Ich počet sme si prišli pre istotu o pár dní ešte overiť spočítaním netopierov pri vyletovaní. Veľkým sklamaním bolo podkrovie kostola na predposlednej navštívenej lokalite, kde zmizla celá kolónia a po dlhých desaťročiach tu nebol ani jeden netopier. Pravdepodobne bolo príčinou ponechanie dvoch otvorených okienok a vstupných dverí do podkrovia, čo spôsobuje v podkroví prievan, relatívny chlad, presvetlenie podkrovia a vletovanie holubov. Potešiteľný bol v tomto smere záujem pána farára o riešenie vzniknutej situácie v prospech návratu netopierov. Dúfajme, že sa budúci rok netopiere do tohto podkrovia opäť vrátia. Na záver sme skontrolovali ešte jednu opustenú pivničku, ale ani v nej sa v posledných rokoch počas leta už netopiere nezdržiavajú.

Autor fotografií:
Roman Lehotský

Mláďatá sokola myšiara (Falco tinnunculus)

 

Vstup do jedného z podkroví kostolov

 

Časť letnej kolónie netopiera veľkého (Myotis myotis)

 

Znečistené trámy guánom bude treba očistiť a pozakrývať

 

Časť 1000-kusovej kolónie netopierov veľkých (Myotis myotis)

 

Detailnejší pohľad na netopiere

 

Osie hniezdo v podkroví

 

Niekedy musíme vyliezť naozaj vysoko

 

Na tomto mieste bola ešte minulý rok veľká kolónia netopierov

 

Pohľad z opustenej pivnice

Logo Miniopterus